เกี่ยวกับเรา


  บริษัท สหเทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญ มากกว่า 20 ปี ใu Industrial Chemical Cleaning Service เช่น การทำพาสซิเวชั่น และฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ สแตนเลส (Passivation & Hygiene on Stainless Steel) ภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา, เครื่องสำอางค์, อาหารและเครื่องดื่ม, ชิ้นงานสแตนเลส ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้มาตราฐาน ASTM

  โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา และเวชภัณฑ์
  โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม
  โรงงานเครื่องสำอางค์
  โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง
  โรงงานขึ้นรูปประกอบชิ้นงานสแตนเลสทุกประเภท

พร้อมทั้งเรายังให้คำปรึกษาในส่วนของการจัดการระบบน้ำดี
และน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาห์กรรม

Powered by MakeWebEasy.com